• 2013ROK
  • 934 005Počet subjektov=
  • 662 486Počet szčo+
  • 253 502Počet s.r.o.+
  • 9 222Počet a.s.+
  • 8 795Počet ostatných

Vývoj nových a zrušených spoločností

Hospodársky výsledok

48,6%Zisk 78 398
8,7%Nula 14 012
42,7%Strata 69 038

Zisk po zdanení podľa vlastníctva podnikov

49%Tuzemské
51%Zahraničné
Tržby 45 619 471 033 € 40 913 360 111 €
Zisk 2 506 231 304 € 2 611 555 300 €

Konkurzy a reštrukturalizácie

64%
21%
11%
4%
Spol. s r. o.1 646
Živnostník532
Akc. spol.285
Družstvo108

Zamestnanosť podľa vlastníctva podnikov

57%Tuzemské
3%Štátne
40%Zahraničné
* prepočítané strednou hodnotou jednotlivých kategórií veľkostí organizácie

Vlastníctvo podnikov

Súkromné tuzemské875 757
Zahraničné36 718
Medzinárodné s prevažujúcim súkromným sektorom12 713
Družstevné2 901
Vlastníctvo územnej samosprávy537
Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví218
Štátne152
Medzinárodné s prevažujúcim verejným sektorom10
95%Tuzemské
5%Zahraničné

Počet spoločností v jednotlivých krajoch

Nové Zrušené Spolu Podiel
Bratislavský kraj 13 250 10 111 191 265 20,48 %
Trnavský kraj 6 071 6 732 92 872 9,94 %
Nitriansky kraj 8 364 7 752 111 235 11,91 %
Trenčiansky kraj 6 481 7 426 94 310 10,10 %
Žilinský kraj 9 393 9 942 126 772 13,57 %
Banskobystrický kraj 7 201 7 559 98 764 10,57 %
Košický kraj 7 744 6 868 99 029 10,60 %
Prešovský kraj 9 555 10 068 119 726 12,82 %